Mikä tietosuoja-asetus?

EU:n tietosuoja-asetus yhtenäistää henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä EU:ssa.

Miksi?

Uudistuksen tavoitteena on parantaa kansalaisten yksityisyyden suojaa ja luoda edellytyksiä EU:n sisäisille digitaalisille markkinoille, helpottamalla markkinoilla toimivien yritysten toimintaa. Uudistukselle on tarve: kuluttaminen ja kansalaisten arki digitalisoituu vauhdilla ja riskit yksityisyyden loukkauksille kasvavat samaa tahtia. Esimerkkejä tästä ovat viime vuosien isot tietomurrot, joissa on viety jopa miljoonien ihmisten luottokorttitietoja tai salasanoja.

Uudistus koskee kaikkia yrityksiä

Asetus korvaa Suomessa vuodesta 1999 voimassa olleen henkilötietolain. Esimerkkejä henkilötiedoista ovat mm. luonnollisten henkilöiden nimet, yhteystiedot, käyttäjätiedot jne. ja lähes kaikissa yrityksissä käsitellään näitä tietoja jossain muodossa – ja näin ollen uudistus koskettaa lähes kaikkia suomalaisia yrityksiä.

Mikä muuttuu?

Asetuksen myötä henkilötietoja täytyy käsitellä yrityksissä aiempaa suunnitellummin ja huolellisemmin. Asetukseen sisältyy velvollisuus osoittaa, että ollaan toimittu riittävän tarkasti. Asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta toiminnasta, viranomainen voi esimerkiksi määrätä korjaavia toimenpiteitä tai hallinnollisia sakkoja. Asetus antaa myös uusia oikeuksia yksilöille, joiden tietoja on kerätty, ja myös tämä saattaa aiheuttaa muutoksia yritysten järjestelmiin ja käytäntöihin.

Aikataulu

Asetus tuli voimaan 24.5.2016. Nyt on meneillään kahden vuoden siirtymäaika, jonka aikana yritysten tulee muuttaa toimintansa asetuksen mukaiseksi. Asetusta sovelletaan täysimääräisesti 25.5.2018 alkaen. Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tavoitteena on tuottaa mietintö kansallisesta liikkumavarasta 31.5.2017 mennessä.

Data Group tarjoaa juuri yrityksellesi soveltuvan ratkaisun

Yrityksiä pelotellaan asetuksen aiheuttamilla sanktioilla, ja sen varjolla myydään usein tarpeettomiakin palveluita tai laitteistoja. Ratkaisuehdotuksemme perustuu yrityksen käytäntöjen ja teknisten ratkaisujen analysointiin ja arviointiin. Emme tarjoa valmiita pakettiratkaisuja, vaan asiakkaalle suunniteltuja ja räätälöityjä kokonaisuuksia.

Data Group 02.03.2017